Програма кредитування юридичних осіб "Овердрафт Блискавичний"

Суб'єкт кредитування

Юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність в сфері торгівлі, надання послуг, виробництва, деревообробної промисловості та ін. (надалі – Позичальник) щонайменше протягом останніх 18 місяців та відповідають одночасно наступним вимогам:

 • поточний рахунок, відкритий у Банку, функціонує понад 3 повних календарних місяців;
 • фінансовий стан позичальника не нижче класу  «7» згідно з рейтинговою оцінкою Банку;
 • кількість офіційно оформлених працівників від 1чоловіка;
 • відсутність негативної  кредитної історії за останні два роки;
 • рівень зняття грошей готівкою не перевищує 50% від надходжень на поточний рахунок;
 • позичальник має не менше трьох постійно діючих контрагентів на реалізацію продукції/товарів/послуг;
 • кредитна заборгованість клієнта перед Банком з урахуванням встановленого ліміту овердрафту не перевищує 500 000,00 грн.;
 • не являються пов’язаними з Банком особами;
 • не мають простроченої заборгованості більше 2000,00 грн. понад 60 днів
Цільове використання кредиту Поповнення обігових коштів, а саме: покриття розривів щодо надходження грошових коштів на поточний рахунок
Вид кредитної операції Овердрафт
Валюта операції Гривня
Строк кредиту до 12 місяців
Розмір кредиту

Ліміт овердрафту становить не більше 25% включно від суми середньомісячних чистих надходжень від господарської діяльності Позичальника на його поточний(і) рахунок(ки) у Банку, в національній валюті, розрахованих за останні 3 звітні місяці, з врахуванням коригувань.

Мінімальний розмір ліміту овердрафту 10 000,00 грн, максимальний розмір ліміту овердрафту 500 000,00 грн включно

Відсоткова ставка 27% річних
Комісія, що сплачує Позичальник:

- за встановлення ліміту овердрафту – 1% від суми встановленого ліміту овердрафту;  

- у разі збільшення ліміту овердрафту –  1% від суми збільшення ліміту овердрафту;

- за управління кредитними коштами – 0,1 % від суми кожного траншу наданого в межах встановленого ліміту овердрафту

Забезпечення кредиту

Фінансова порука засновника/ів, які володіють найбільшою часткою статутного фонду підприємства

Страхування Відсутнє
Періодичність сплати відсотків і повернення основної суми боргу
 • безперервний строк користування овердрафтом не повинен перевищувати 30 календарних днів;
 • сплата процентів здійснюється щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування
Умови дострокового погашення Без застосування штрафних санкцій