Програма кредитування юридичних осіб "Овердрафт під заставу"

ПРОГРАМА 
кредитування юридичних осіб 
«ОВЕРДРАФТ ПІД ЗАСТАВУ»

Цільове спрямування кредиту  Надається для покриття касових розривів - поповнення обігових коштів 
Вид кредитної операції Овердрафт 
Термін кредитування Загальний строк кредитування не може перевищувати 12 календарних місяців.
Строк безперервного користування Овердрафтом становить не більше 30 календарних днів
Валюта операції Гривня
Процентна ставка (номінальна), встановлюється в залежності від строку безперервного користування Овердрафтом Строк безперервного користування Овердрафтом
Процентна ставка
до 30 календарних днів включно 21 % річних
У разі порушення Позичальником максимального строку безперервного користування Овердрафтом (30 календарних днів) чи строку дії ліміту Овердрафту), Позичальник сплачує Банку підвищену процентну ставку в розмірі 26% річних
Комісія, яку сплачує Позичальник

- за встановлення ліміту овердрафту –  не менше 1,5 % від суми встановленого ліміту, сплачується в день укладання договору овердрафту, до моменту встановлення ліміту овердрафту - одноразово

- за управління Овердрафтом – 0,1% від суми кожного траншу, сплачується – або щомісячно, або щоденно

У разі збільшення ліміту овердрафту – не менше 1,5% від суми збільшення ліміту овердрафту, сплачується в день збільшення ліміту овердрафту, до моменту збільшення ліміту овердрафту

Ліміт овердрафту

Початковий мінімальний ліміт – 50 000,00 грн

Максимальний ліміт – 3 000 000,00 грн

АТ «КБ «ГЛОБУС» щомісячно переглядає розмір ліміту овердрафту

Забезпечення 

Забезпеченням за овердрафтом є рухоме та нерухоме майно, ринкова вартість якого складає не менше 70% запитуваного ліміту овердафту, а саме:

  • нерухоме майно
  • транспортні засоби
  • обладнання
  • майнові права на грошові кошти, що розміщені в АТ «КБ «ГЛОБУС» за договором банківського вкладу/депозиту

- Фінансова порука директора, засновника/ів, які володіють найбільшою часткою статутного фонду підприємства. У виняткових випадках, за окремим клопотанням Ініціатора, можливе оформлення фінансової поруки засновника/ів, які не володіють найбільшою часткою в статутному фонді підприємства.  Згода подружжя на укладання договору поруки – обов`язкова

Страхування
  • Позичальник здійснює страхування предмету застави/іпотеки у погодженій із Банком страховій компанії
  • Страхові внески Позичальник сплачує за рахунок власних коштів

 

Форма/спосіб надання кредитних коштів

Оплата розрахункових документів Позичальника понад суму наявних коштів на поточному рахунку Позичальника

Періодичність сплати процентів та повернення основної суми боргу
  • Безперервний строк користування овердрафтом не повинен перевищувати 30 календарних днів
  • Сплата процентів здійснюється щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування
Умови дострокового закінчення Можливо без застосування штрафних санкцій