Програма цільового кредитування «Авто в кредит» (нові автомобілі) для Клієнтів малого та середнього бізнесу за умов співробітництва із корпорацією «Єврокар»

Програма цільового кредитування «Авто в кредит» (нові автомобілі) для Клієнтів малого та середнього бізнесу за умов співробітництва із корпорацією «Єврокар»

Цільове призначення кредиту Для придбання нових транспортних засобів (далі - авто), що реалізуються через Автосалони (далі – Продавець)
Суб'єкт кредитування Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які отримують кредит як фізичні особи-підприємці (далі – Позичальник) та які відповідають одночасно наступним умовам:
  • працюють на ринку України не менше 12 місяців;
  • фінансовий стан не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «3» для фізичних осіб-підприємців відповідно до рейтингової оцінки Банку;
  • відсутність негативної інформації про Позичальника в бюро кредитних історій
Обмеження застосування

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Банк) не проводить кредитування за цією Програмою Позичальників:

  • які є пов'язаними з Банком особами;
  • на купівлю транспортних засобів, що перебували в експлуатації;
  • мають негативну кредитну історію
Вид кредитної операції Кредит
Строк кредитування Від 1 до 7 років
Валюта кредиту Гривня
Обмеження суми кредиту До 2 500 000 гривень
Відсоткові ставки
у гривні (річних)
до 1 року
2 роки
3 роки
4 роки
5-7 років
Власний внесок
14% 16% 17% 17,5% 18% 10%
13,5% 15,5% 16,5% 17% 17,5% 20%
13% 15% 16% 16,5% 17% 30%
12,5% 14% 15% 15,5% 16% 40%
10,5% 13% 14% 14,5% 15% 50%
Комісія за надання кредиту
(без ПДВ)
0,9% від суми кредиту (сплачується одноразово в день підписання кредитного договору за рахунок власних коштів Позичальника)
Власний внесок (мінімальний) Від 10 до 90% вартості авто згідно документів від Продавця, оплачуваних за власні кошти Позичальника
Максимальний розмір кредиту (відносно вартості застави) Від 10 до 90% вартості авто згідно з документами від Продавця (ринкова вартість предмета забезпечення)
Забезпечення та вимоги до нього

1. Забезпеченням кредиту є застава транспортного засобу, що купується за рахунок кредитних коштів (договір застави завіряється нотаріально);

Ринкова вартість транспортного засобу визначається на підставі вартості, зазначеної в рахунку-фактурі (договору купівлі-продажу автомобіля)

2. Для фізичних осіб-підприємців надається порука одного із членів подружжя
Страхування Обов'язковому страхуванню підлягають:
  • Транспортні засоби (повне КАСКО);
  • Цивільна відповідальність власника т/з на території України;
Страхування здійснюється в страховій компанії узгодженої Банком
Спосіб сплати відсотків, комісій та основної суми боргу

- безготівкове перерахування коштів Позичальником (довіреною особою) з поточних рахунків;

- договірне списання з поточного / карткового рахунку Позичальника, відкритого для надання та погашення кредиту або іншого поточного рахунку Позичальника
Періодичність сплати відсотків і повернення основної суми боргу 1.Погашення відсотків здійснюється щомісяця не пізніше: 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування; в день закінчення строку кредитного договору; в день повного погашення заборгованості за кредитом; в день повного дострокового погашення заборгованості по кредиту; в день дострокового розірвання кредитного договору
2.Погашення заборгованості за кредитом здійснюється Позичальником щомісячно рівними частинами не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування
Дострокове погашення кредиту Можливо без обмежень