Програма кредитування купівлі автомобілів Hyundai за умовами співпраці з ТОВ «Олімп–Мотор»

Програма цільового кредитування «Авто в кредит» (нові) на придбання автомобілів Hyundai для Клієнтів малого та середнього бізнесу за умовами співпраці з ТОВ «Олімп–Мотор» 

Цільове призначення кредиту На придбання нових транспортних засобів марок Hyundai, що реалізуються  ТОВ «Олімп–Мотор» 
Суб'єкт кредитування Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які отримують кредит як фізичні особи-підприємці (далі – Позичальник) та які відповідають одночасно наступним умовам: 
 • працюють на ринку України не менше 12 місяців;
 • фінансовий стан не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «3» для фізичних осіб-підприємців відповідно до рейтингової оцінки Банку;
 • відсутність негативної інформації про Позичальника в бюро кредитних історій
Обмеження застосування

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Банк) не проводить кредитування за цією Програмою Позичальників:

 • які є пов'язаними з Банком особами
 • на купівлю транспортних засобів, що перебували в експлуатації
 • мають негативну кредитну історію
Вид кредитної операції Кредит
Строк кредитування до 60 місяців
Валюта кредиту Гривня
Обмеження суми кредиту До 3 000 000 гривень
Відсоткові ставки 
у гривні (річних)
12 міс.
13-24 міс.
25-36 міс. 
37-48 міс.
49-60 міс.
Власний внесок
6,5% 11,7% 13,8% 15% 15,7% 20%
4,8% 10,5% 12,7% 14,1% 15% 30%
2,5% 9% 11,4% 12,9% 13,9% 40%
0,01% 6,7% 9,5% 11,3% 12,9% 50%
Комісія за надання кредиту
(без ПДВ)
1% від суми кредиту (сплачується одноразово у день укладання кредитного договору за рахунок власних коштів Позичальника)
Власний внесок (мінімальний)

Від 20 % від справедливої вартості авто згідно документів від Продавця, що сплачуються за власні кошти Позичальника

Максимальний розмір кредиту (відносно вартості застави)

До 80% від справедливої вартості авто згідно документів від  продавця (ринкова вартість предмету забезпечення) 

Забезпечення та вимоги до нього

1.Забезпеченням за кредитом є застава транспортного засобу, що купується за рахунок кредитних коштів (договір застави посвідчується  нотаріально)
Ринкова вартість транспортного засобу визначається на підставі вартості, що вказана у рахунку-фактурі (договорі купівлі-продажу автомобіля)

2. Для фізичних осіб-підприємців надається порука чоловіка/дружини
Страхування Обов'язковому страхуванню підлягають:
 • Транспортні засоби (повне КАСКО);
 • Цивільна відповідальність власника т/з на території України;

Страхування на перший рік кредитування здійснюється в наступних страхових компаніях:

 • ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА" 
 • ПрАТ "ПРОСТО-страхування"(
 • ПАТ "Страхова компанія "Юнівес"
Починаючи з другого року кредитування страхування здійснюється у акредитованій та  погодженій із Банком, страховій компаній.  
Дострокове погашення кредиту Можливо без обмежень