Програма цільового кредитування «Авто в кредит» (нові) на придбання автомобілів Hyundai для Клієнтів малого та середнього бізнесу за умов співпраці з ТОВ «Олімп-Мотор»

Цільове призначення кредиту На придбання нових транспортних засобів Hyundai, що реалізуються ТОВ «Олімп-Мотор»
Суб'єкт кредитування Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які отримують кредит як фізичні особи-підприємці (далі – Позичальник) та які відповідають одночасно наступним умовам:
  • працюють на ринку України не менше 12 місяців;
  • фінансовий стан не нижче класу «7» - для юридичних осіб та не нижче класу «3» для фізичних осіб-підприємців відповідно до рейтингової оцінки Банку;
  • відсутність негативної інформації про Позичальника в бюро кредитних історій
Обмеження застосування

ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (далі - Банк) не проводить кредитування за цією Програмою Позичальників:

  • які є пов'язаними з Банком особами;
  • на купівлю транспортних засобів, що перебували в експлуатації;
  • мають негативну кредитну історію
Вид кредитної операції Кредит
Строк кредитування до 60 місяців
Валюта кредиту Гривня
Обмеження суми кредиту До 3 000 000 гривень
Відсоткові ставки
у гривні (річних)
до 1 року
2 роки
3 роки
4 роки
5-7 років
Власний внесок
6,5% 11,7% 13,8% 15% 15,7% 20%
4,8% 10,5% 12,7% 14,1% 15% 30%
2,5% 9% 11,4% 12,9% 13,9% 40%
0,01% 6,7% 9,5% 11,3% 12,9% 50%
Комісія за надання кредиту
(без ПДВ)
1% від суми кредиту (сплачується одноразово в день підписання кредитного договору за рахунок власних коштів Позичальника)
Власний внесок (мінімальний) Від 20% вартості авто згідно документів від Продавця, оплачуваних за власні кошти Позичальника
Максимальний розмір кредиту (відносно вартості застави) До 80% вартості авто згідно з документами від Продавця (ринкова вартість предмета забезпечення)
Забезпечення та вимоги до нього

1. Забезпеченням кредиту є застава транспортного засобу, що купується за рахунок кредитних коштів (договір застави завіряється нотаріально);

Ринкова вартість транспортного засобу визначається на підставі вартості, зазначеної в рахунку-фактурі (договору купівлі-продажу автомобіля)

2. Для фізичних осіб-підприємців надається поручительство одного із членів подружжя
Страхування Обов'язковому страхуванню підлягають:
  • Транспортні засоби (повне КАСКО);
  • Цивільна відповідальність власника т/з на території України;

Страхування на перший рік кредитування здійснюється у таких страхових компаніях:
• ПАТ "Страхова компанія "Універсальна"
• ПРАТ "ПРОСТО-страхування"
• ПАТ "Страхова компанія "Юнівес"
Починаючи з другого року кредитування страхування здійснюється в акредитованій і узгодженій з Банком, страховою компаній.

Дострокове погашення кредиту Можливо без обмежень