Програма кредитування агропідприємств "Хлібороб"

Програма кредитування агропідприємств «Хлібороб»

Суб'єкт кредитування Юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які спеціалізуються у сфері сільського господарства, зі строком ведення бізнесу не менше 24 місяців, за такими видами діяльності:
- вирощування зернових і олійних культур
- вирощування інших сільськогосподарських культур (при наявності контрактів на збут продукції)
і відповідають одночасно наступним вимогам:
- фінансовий стан не нижче "7" класу для юридичних осіб і не нижче класу "3" для фізичних осіб-підприємців, згідно рейтингової оцінки Банку
- відсутність негативної інформації про Позичальника в бюро кредитних історій і/або Єдиної інформаційної системи (ЄІС) "Реєстр позичальників"
кількість персоналу Позичальника – не менше 2 чоловік;
- кількість покупців Позичальника – більше 2 контрагентів;
- відсутність негативної кредитної історії у Позичальника/Поручителя за останні за два роки;
- кількість земель в користуванні- не менше 50 га;
- термін оренди земельних паїв має перевищувати строк дії  запитуваного кредиту більше, ніж 6 місяців;
- показник гектаровіддачі (виручка з1га) ≥ 3000грн/га
Цільове призначення кредиту

1. Поповнення обігових коштів та ведення поточної фінансово-господарської діяльності

2. Надання Кредиту або його частини для рефінансування непростроченої основної кредитної заборгованості Клієнта, наявної в іншому банку, цільове використання якої відповідає вимогам даної Програми
Вид кредитної операції Відновлювальна кредитна лінія
Валюта операції Гривня
Термін кредиту Терміном до 36 місяців з обов'язковим погашенням заборгованості кожні 12 місяців
Максимальний розмір ліміту кредитування До 60% від собівартості посівної/збиральної кампанії, але не більше 3 000 000 гривень
Періодичність перегляду ліміту кредитування Щорічно, один раз на рік
Мінімальна процентна ставка 16%
Комісія, що сплачується Позичальником - За встановлення ліміту: 1% (без ПДВ) від розміру встановленого ліміту кредитування зазначеного в кредитному договорі. Сплачується щорічно
- За адміністрування кредиту: 0,5% від середнього залишку кредитної заборгованості Позичальника за кредитним договором (за розрахунковий період з 28 числа місяця, що передує місяцю нарахування по 27 число місяця нарахування включно). Сплачується щомісячно
Забезпечення кредиту В якості забезпечення приймаються:
- сільськогосподарська техніка і обладнання
- легковий і вантажний транспорт
- нерухомість
- депозити

Ринкова вартість визначається суб'єктом оціночної діяльності за погодженням з Банком. Для юридичних осіб обов'язковим є отримання поруки засновника(ків), який володіє(ють) не менше ніж 50 відсотками в статутному капіталі Позичальника. Для фізичних осіб-підприємців надається порука чоловіка/дружини
Форма/спосіб надання кредитних коштів Кредитні кошти надаються у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Позичальника
Умови довгострокового погашення Без застосування штрафних санкцій