Програма кредитування юридичних осіб "Овердрафт "10х10"

ПРОГРАМА
кредитування юридичних осіб
«ОВЕРДРАФТ «10х10»

Цільове спрямування кредиту  Надається для покриття касових розривів - поповнення обігових коштів
Вид кредитної операції Овердрафт
Термін кредитування Загальний строк кредитування не може перевищувати 12 календарних місяців. Строк безперервного користування Овердрафтом становить не більше 30 календарних днів
Валюта операції Гривня
Процентна ставка (номінальна), встановлюється в залежності від строку безперервного користування Овердрафтом Строк безперервного користування Овердрафтом
Процентна ставка
до 10 календарних днів включно 10 % річних
з 11 до 30 календарних днів включно 20% річних
У разі порушення Позичальником максимального строку безперервного користування Овердрафтом (30 календарних днів) чи строку дії ліміту Овердрафту), Позичальник сплачує Банку підвищену процентну ставку в розмірі 30% річних
Комісія, якуо сплачує Позичальник - за встановлення ліміту Овердрафту - 1 % від суми встановленого ліміту, сплачується в день укладання договору. Сплачується одноразово.
- за управління Овердрафтом - 0,15% від суми кожного траншу. Сплачується щомісячно або щоденно

У разі збільшення ліміту овердрафту - 1% від суми збільшення ліміту овердрафту, сплачується в день збільшення ліміту овердрафту
Ліміт овердрафту Початковий мінімальний ліміт - 50 000 гривень
Максимальний ліміт - 1 000 000 гривень

Банк щомісячно переглядає розмір ліміту овердрафту

Забезпечення  - фінансова порука директора, засновника/ів, які володіють найбільшою часткою статутного фонду підприємства. Згода подружжя на укладання договору поруки є обов`язковою
- для фізичних осіб-підприємців порука подружжя є обов'язковою
Страхування Відсутнє
Форма/спосіб надання кредитних коштів Оплата розрахункових документів Позичальника понад суму наявних коштів на поточному рахунку Позичальника
Періодичність сплати процентів та повернення основної суми боргу - безперервний строк користування овердрафтом не повинен перевищувати 30 календарних днів
- сплата процентів здійснюється щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем нарахування
Умови дострокового закінчення Можливо без застосування штрафних санкцій