Програми підтримки аграріїв

АТ «КБ «ГЛОБУС» є уповноваженим Банком, що підписав меморандум про загальні принципи співпраці з МІНАГРОПОЛІТИКИ та приймає участь у програмах компенсацій для агробізнесу.

Компенсація сільськогосподарським товаровиробникам за придбану техніку та обладнання вітчизняного виробництва 25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість)

Здійснюється відповідно до Постанови №130 від 01.03.2021 про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів за посланням


Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до уповноваженого банку, через який здійснено оплату техніки та обладнання, заявки та підтвердні документи щодо їх придбання, а саме:

 • платіжне доручення або інший платіжний документ, що підтверджує оплату;
 • акт приймання-передачі техніки та обладнання;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов'язковій державній або відомчій реєстрації);
 • заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання;
 • згода одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.

Для отримання компенсації необхідно звернутися до відділення Банку.Компенсація відсотків

Надається в рамках Постанови Кабміну № 300 від 29.04.2015р. про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

Компенсація надається позичальникам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами (поновлювальними та непоновлювальними, крім овердрафтів (контокорентних кредитів) у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за:

 • короткостроковими кредитами, залученими для поповнення обігових коштів;
 • середньостроковими кредитами, залученими для поповнення обігових коштів, придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів сільськогосподарського призначення, а також з переробкою сільськогосподарської продукції;
 • довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих об'єктів (у тому числі сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів).

Сума отриманої компенсації не може перевищувати

 • для позичальників, які провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва, - 15 млн гривень;
 • для інших позичальників - 5 млн гривень.

Пакет документів, необхідний для отримання компенсації:

 • заявку за встановленою формою Мінагрополітики;
 • згода одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані.

Для отримання компенсації необхідно звернутися до відділення Банку.