Згода на обробку персональних даних

Заповнюючи електронну заявку на сайті АТ «КБ «ГЛОБУС» (далі-Банк) Клієнт надає свою згоду Банку на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, обробку, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення Банком моїх персональних даних, які належать до банківської таємниці, а також на передачу цих персональних даних третім особам в моїх інтересах, виключно у випадках та порядку, передбаченому законодавством України, і не заперечую проти отримання інформації про нові послуги Банку, акції та розіграші.

До персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Клієнта визначаються внутрішніми процедурами Банку та вимогами чинного законодавства України).

Наданням своєї згоди Клієнт підтверджує, що він повідомлений:
  • про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
  • про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», «Про банки та банківську діяльність», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» та інших нормативно-правових актів України, положень, установчих та інших документів Банку.

Клієнт також підтверджує, що наявність цього пункту даної Згоди є достатнім для повного виконання Банком вимог п.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене вище.
Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмежена терміном дії.