Строковий депозит - це внесок, який надає можливість:
  • розміщувати кошти на термін від 1 дня;
  • отримувати додатковий дохід.

Найменування параметра депозитного продуктуЗначення
Суб'єкт залучення депозиту Юридична особа, фізична особа-підприємець
Строк залучення депозиту Від 1 календарного дня
Валюта депозиту Гривня (980), долар США (840), євро (978)
Обмеження суми депозиту Немає
Процентна ставка Встановлюється рішенням КУАП
Мінімальний розмір депозиту 1 000 грн / 100 дол. США / 100 євро
Поповнення депозиту Вкладник має право на поповнення, але не більше ніж 200% від початкового внеску. Мінімальна сума поповнення депозиту 1 000,00 грн. / 100,00 дол. США / 100,00 євро.
Термін вкладу зачисленя Від 1 до 3 робочих днів з дати укладення депозитного договору
Метод розрахунку відсотків Відсотки за вкладом нараховуються з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, до дня, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з рахунка Вкладника з інших підстав. Нарахування відсотків на Внесок здійснюється щомісячно за фактичну кількість днів в періоді (з 01 (першого) числа місяця по останнє число місяця (включно)) та році (застосовуючи метод факт/факт)
Спосіб і періодичність виплати відсотків Проценти по вкладу виплачуються Вкладникові щомісячно, в перший робочий день місяця, наступного за звітним, та після закінчення строку розміщення вкладу шляхом безготівкового перерахування на його поточний рахунок, зазначений у Договорі або на інших умовах відповідно до додаткових договорів
Рахунки, які відкриваються 2610, 2651, 2618, 2658
Можливість пролонгації/зміни умов депозиту Дозволяється шляхом підписання додаткових договорів
Дострокове зняття частини депозиту Не дозволяється
Закінчення строку розміщення вкладу
Внесок виплачується Вкладнику після закінчення строку розміщення Вкладу шляхом перерахування на його поточний рахунок
Перелік документів, необхідних для розміщення депозиту

Юридичні особи:

1. Опитувальник з підписом керівника
2. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарської діяльності (далі - виписки з ЄДР)
3. Копія статуту / копія рішення (протоколу) для модельного статуту
4. Копія протоколу / рішення про призначення керівника юридичної особи;
5. Копія наказу про призначення керівника / головного бухгалтера
6. Копія сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків керівника / головного бухгалтера
7. Копія трудового договору (контракту) з керівником зазначений в Статуті / протоколі (при наявності) або лист з підписом керівника, контракт не укладався
8. Схематичне відображення структури власності (у разі наявності серед засновників клієнта юридичних осіб) та інформації про одержувачів вигоди, яка може бути зазначена у схемі структури власності або надана окремим листом
9. Ліцензії (при наявності)
10. Якщо серед осіб, які мають право 1 або 2 підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то необхідно надати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - дозвіл на працевлаштування
11. По клієнтам, місце проживання або місцезнаходження яких зареєстровано за адресами, за якими прийнято рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої відповідальний працівник Банку повинен додавати до справ з юридичного оформлення рахунків распечатаные відповідні рішення Верховної Ради України або органів місцевого самоврядування
12. Акціонерні товариства надають копію виписки з реєстру власників 10 і більше відсотків акцій товариства або офіційні відомості про акціонерів та їх частку в СФ
13. Копії Балансу та Звіту про фінансові результати за попередній період - для СК і КУА, створених у формі акціонерних товариств

Фізична особа-підприємець:

1. Опитувальник
2. Копія сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу ФОП та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
3. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарської діяльності (далі - виписки з ЄДР)

Якщо депозитний рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в Банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу
За більш детальною інформацією звертайтеся до Контакт-центру Банку «ГЛОБУС» за телефоном 0 800 300 392 або у відділення Банку і наші фахівці з радістю Вам допоможуть у вирішенні Ваших фінансових питань.