Строковий депозит - це внесок, який надає можливість:
 • розміщувати кошти на термін від 3 днів;
 • отримувати додатковий дохід;
 • самостійно вибирати періодичність виплати відсотків - щомісяця, щокварталу, після закінчення терміну депозиту.

Найменування параметра депозитного продуктуЗначення
Суб'єкт залучення депозиту Юридична особа, фізична особа-підприємець
Строк залучення депозиту 3-730 календарних днів
Валюта депозиту Гривня (980), долар США (840), євро (978)
Обмеження суми депозиту Немає
Процентна ставка Встановлюється рішенням КУАП
Мінімальний розмір депозиту 5 000 грн/  000 дол. США /1 000 євро
Поповнення депозиту Допускається. Мінімальна сума поповнення - 5 000 грн. / 1 000 дол. США / 1 000 євро
Термін вкладу зачисленя Від 1 до 3 робочих днів з дати підписання депозитного договору
Метод розрахунку відсотків Відсотки за Вкладом нараховуються з дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, до дня, який передує його поверненню Вкладникові або списанню з рахунка Вкладника з інших підстав. Нарахування відсотків на внесок здійснюється Банком в один з 4-х останніх календарних днів (як правило, 28 числа кожного місяця) щомісяця за фактичну кількість днів в періоді (з 28-го числа попереднього місяця по 27-е число поточного місяця включно) та році (застосовуючи метод факт/факт)
Спосіб і періодичність виплати відсотків Нараховані відсотки за Вкладом виплачуються Вкладникові щомісячно, в перший робочий день місяця, наступного за звітним, шляхом перерахування на його поточний рахунок. По закінченню терміну розміщення Вкладу проценти сплачуються шляхом зарахування на поточний рахунок
Рахунки, які відкриваються 2610, 2615, 2651, 2652, 2618, 2658
Можливість пролонгації/зміни умов депозиту Дозволяється шляхом підписання додаткових договорів
Дострокове зняття частини депозиту Не дозволяється
Закінчення строку розміщення вкладу
Внесок виплачується Вкладнику після закінчення строку розміщення Вкладу шляхом перерахування на його поточний рахунок
Перелік документів, необхідних для розміщення депозиту ЮРИДИЧНА ОСОБА:
 1. Паспорт керівника;
 2. Наказ про призначення керівника;
 3. Протокол зборів засновників (учасників, акціонерів) про призначення керівника;
 4. Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) керівника;
 5. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально; Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчі документи не подають. Юридична особа, утворена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її заснування або про здійснення діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма учасниками;
 6. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців має відомостей про юридичну особу;
 7. Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ:

 1. Паспорт;
 2. Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
 3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що має відомості про юридичну особу;

 
Якщо депозитний рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в Банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.
 
Опитувальник
За більш детальною інформацією звертайтеся до Контакт-центру Банку «ГЛОБУС» за телефоном (044) 392-00-00 або у відділення Банку і наші фахівці з радістю Вам допоможуть у вирішенні Ваших фінансових питань.