Тендерна гарантія в Україні від Банку «ГЛОБУС» - це відмінна можливість для українських компаній забезпечити зобов'язання, взяті на себе як на потенційного учасника конкурсних торгів згідно з брифами, заявлених для участі в тендерах.

 

Скористатися гарантією можуть юридичні особи або фізичні особи-підприємці приймають участь у тендерах.

 

Тендерна гарантія від Банку «ГЛОБУС» - це завжди:

 • Індивідуальний і продуманий підхід до кожного клієнта;
 • Найнижчі комісії за надання гарантії;
 • Термін видачі гарантій в мінімальні терміни;
 • Оформлення за спрощеною процедурою. Тільки у нас - тендерна гарантія оперативно без забезпечення і страхування.
 

ПРОГРАМА «ТЕНДЕРНА ГАРАНТІЯ»
 

Найменування параметра кредитного продуктуЗначення
Цільове призначення Гарантія пропозиції або тендерна - забезпечує платіжні вимоги сторони-організатора тендеру по відношенню до сторони, яка робить пропозицію (оферент) у разі настання гарантійного випадку
Форма надання Гарантійний лист Банку на паперовому носії та/або у вигляді електронного документа, підтверджене ЕЦП (електронного цифрового підпису) Банку-Гаранта і надане за допомогою програмного комплексу «М. Е. doс»
Вид операції Тендерна гарантія (безумовна і безвідклична)
Строк надання гарантії  До 1 року (включно) - для гарантій пропозиції або тендера
Валюта операції Національна валюта
Процентна ставка У разі здійснення Банком-Гарантом на користь бенефециаром платежу по Гарантії - 35% річних на суму здійсненого платежу з дати здійснення гарантійного платежу до моменту погашення Принципалом заборгованості
Комісія
 • до 100 000,00 грн - не менше 2% від суми, але не менше 2000,00 грн
 • від 100 000,01 грн до 1 000 000,00 грн - не менше 2% від суми гарантії 
 • від 1 000 000,01 грн - не менше 2% від суми гарантії

Для гарантій із 100% покриттям у вигляді грошових коштів на рахунку 2602 - не менше 900,00 грн

Комісія за зміну умов - 500 грн за кожну зміну умов Банківської гарантії

Забезпечення
 1. Незалежно від суми гарантій Принципал розміщує грошове покриття в розмірі не менше 20% від суми гарантії, але не менше 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень та 00 копійок)
 2. Фінансова порука власників бізнесу та / або директора
Страхування
Відсутній
Можливість та умови пролонгації (внесення змін) Допускається
Штрафні санкції та відсотки за користування банківськими коштами 
 1. При настанні гарантійного випадку та виплати Банком коштів Бенефіціару, процентна ставка за користування банківськими коштами становить 35 відсотків річних
 2. На суму простроченої заборгованості (основного боргу та / або відсотків) нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу
Умови дострокового припинення дії гарантії
(за ініціативою Клієнта)
Без застосування штрафних санкцій
Перелік документів
 • Заява про надання гарантії. В заяві-анкеті обов`язковою умовою є посилання на № оголошення та на електронний майданчик, де розміщено оголошення
 • Опитувальник клієнта – юридичної особи або опитувальник клієнта - фізичної особи  – суб`єкта господарської діяльності;
 • Тендерна документація (копія) (завіряється підписом та печаткою Принципала);
 • Копія балансу та форми №2 за останній звітний період (завіряється підписом та печаткою Принципала – для юридичних осіб) або копія податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за 2 останній звітні дати (завіряється підписом та печаткою Принципала – для фізичних осіб – підприємців); У разі, якщо Принципал належить до малого підприємства та здає звітність 1 раз в рік – лист
 • Розшифровка 2000 рядка форми №2 на останню звітну дату – для юридичних осіб
 • Оригінал протоколу правочину (згода Загальних зборів засновників (власника) на отримання гарантії в АТ «КБ «ГЛОБУС» та передачу в заставу майна);
 • Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акту / положення) засвідчена нотаріально або при пред’явленні в Банк оригіналів документів – завіряє Банк; Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками (завіряється підписом та печаткою Принципала);
 • Установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (ЄДР) – опис з кодом доступу або лист клієнта з зазначенням коду доступу для отримання установчих документів юридичної особи через портал електронних сервісів https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch;
 • Копії рішень уповноваженого органу управління (протоколу(ів)) про призначення посадових осіб, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів та наказу (завіряється підписом та печаткою Принципала);
 • Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру підписанта зі сторони Принципала;
 • Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру підписанта зі сторони Фінансового поручителя/Майнового поручителя;
 • Запит з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch);
 • Для акціонерних товариств - копія витягу з реєстру власників 10% та більше %% акцій, або відомості засвідчені печаткою юридичної особи і підписом керівника або іншою уповноваженою на це особою;
 • Документи по забезпеченню (за необхідності);
 • Лист, що контракт з Керівником не укладавсяабо копія контракту (завіряється підписом та печаткою Принципала);

В разі наявності серед засновників клієнта юридичної(их) особи(іб) надається схематичне зображення по структурі власності клієнта (оригінал) з обов’язковим зазначенням всіх засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), засвідчені печаткою юридичної особи і підписом керівника або іншою уповноваженою на це особою:

 • Для засновника – юридичної особи вказати: назву, код ЄДРПОУ та процентне співвідношення;
 • Для засновників – фізичних осіб вказати: паспортні дані, дату народження, країну громадянства та місце постійного проживання та процентне співвідношення;

В разі наявності серед засновників клієнта тільки фізичної(их) особи(іб) надати лист про вигодоодержувача(ів) (кінцевого(их) бенефіціара(ів)) (оригінал) з обов’язковим зазначенням паспортних даних, дати народження, країни громадянства та місця постійного проживання

 • Копії ліцензій на право здійснювати окремі види діяльності (за наявності) (завіряється підписом та печаткою Принципала)

Банк залишає за собою право на отримання додаткових документів від Принципала

 
Детальну інформацію про послуги, тарифи Банку можна дізнатися по мобільному телефону +38 (050) 156 87 07, за телефоном у Києві (044) 585 70 96 або в будь-якому відділенні Банку «ГЛОБУС». 

З нами Ви завжди знайдете легке рішення фінансових питань!