Тендерна гарантія в Україні від Банку «ГЛОБУС» - це відмінна можливість для українських компаній забезпечити зобов'язання, взяті на себе як на потенційного учасника конкурсних торгів згідно з брифами, заявлених для участі в тендерах.

 

Скористатися гарантією можуть юридичні особи або фізичні особи-підприємці приймають участь у тендерах.

 

Тендерна гарантія від Банку «ГЛОБУС» - це завжди:

 • Індивідуальний і продуманий підхід до кожного клієнта;
 • Найнижчі комісії за надання гарантії;
 • Термін видачі гарантій в мінімальні терміни;
 • Оформлення за спрощеною процедурою. Тільки у нас - тендерна гарантія оперативно без забезпечення і страхування.
 

ПРОГРАМА «ТЕНДЕРНА ГАРАНТІЯ»
 

Найменування параметра кредитного продуктуЗначення
Цільове призначення Гарантія пропозиції або тендерна - забезпечує платіжні вимоги сторони-організатора тендеру по відношенню до сторони, яка робить пропозицію (оферент) у разі настання гарантійного випадку
Форма надання Гарантійний лист Банку на паперовому носії та/або у вигляді електронного документа, підтверджене ЕЦП (електронного цифрового підпису) Банку-Гаранта і надане за допомогою програмного комплексу «М. Е. dok»
Вид операції Тендерна гарантія (безумовна і безвідклична)
Строк надання гарантії До 1 року (включно) - для гарантій пропозиції або тендера
Валюта операції Національна валюта
Процентна ставка У разі здійснення Банком-Гарантом на користь бенефециаром платежу по Гарантії - 35% річних на суму здійсненого платежу з дати здійснення гарантійного платежу до моменту погашення Принципалом заборгованості
Комісія Для гарантій без покриття / забезпечення:
 • від 5000 грн. - 500 грн.
 • від 5000 грн. до 10 000 грн. - 950 грн.
 • від 10 000 грн. до 50 000 грн. - 1300 грн.
 • від 50 000 грн. до 100 000 грн. - 1900 грн.
 • від 100 000 грн. до 250 000 грн. - 2% від суми гарантії
 • від 250 000 грн. в 1000000 грн. - 1,7% від суми гарантії
 • понад 1000000 грн. - 1,5% від суми гарантії

Для покритих гарантій - 500 грн.

Забезпечення
 1. Покриття (кошти фізичних та юридичних осіб, які перераховані на рахунок покриття)
 2. Забезпечення (майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку, що забезпечують мінімум 100% суми наданої гарантії)
 3. Поручительство власників бізнесу та / або директора
 4. Для гарантій без забезпечення обов'язкова порука власників бізнесу та / або директора
 5. При оформленні фінансового поручительства, згода дружини / чоловіка поручителя оформляти не потрібно
Страхування
Відсутній
Можливість та умови пролонгації (внесення змін) Допускається
Штрафні санкції та відсотки за користування банківськими коштами
 1. При настанні гарантійного випадку та виплати Банком коштів Бенефіціару, процентна ставка за користування банківськими коштами становить 35 відсотків річних
 2. На суму простроченої заборгованості (основного боргу та / або відсотків) нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу
Умови дострокового припинення дії гарантії
(за ініціативою Клієнта)
Без застосування штрафних санкцій
Перелік документів 1. Заява про надання гарантії (форма додається)
2. Картка Принципала (форма додається)
3. Опитувальник клієнта(форма додається)
4. Копія належний чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення) засвідчена нотаріально або за пред'явлення об'явленні в Банк оригіналів документів - завіряє Банк; Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками
5. Для юридичних осіб, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів (ЄДР) - опис з кодом доступу або лист клієнта з зазначенням коду доступу для отримання установчих документів юридичної особи через портал електронних сервісів https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
6. Ліцензії, дозволи й узгодження, видані уповноваженими органами на здійснення принципалом господарської діяльності
7. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи на укладання договору про надання гарантії (за необхідності, виходячи зі змісту установчих документів і вимог діючого законодавства України)
8. Копії наказів (рішень уповноваженого органу управління) про призначення посадових осіб, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів, копії їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів
9. Для юридичних осіб - схематичне зображення по структурі власності з обов'язковим визначенням вигодоодержувача (кінцевого бенефіціара) фізичної особи, засвідчені печаткою юридичної особи і підписом керівника або іншою уповноваженою на це особою, копії паспортів та реєстраційних номерів облікової картки платників податків
10. Фінансова звітність (Ф. № 1, № 2) за 4 останні звітні періоди (підписана уповноваженими особами і завірена печаткою Принципала) або Довідка про те, що підприємство лише створене і звітність не подавалася та розшифровка рядка 2000 Ф № 2 - на останню звітну дату
11. Лист від Принципала про відсутність/наявність заборгованості (в т.ч. простроченої) та інформацію про обороти в інших банках за останніх 6 (шість) місяців (рекомендована форма), або оборотно-сальдову відомість по рахунках №№ 31, 50, 60 за останній звітній квартал
12. У випадку електронних торгів довідки згідно із законом України «Про здійснення державних закупівель» стаття 17, частина 1 (дата видачі довідки - не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати подачі документів в Банк):
• відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (інформацію у довільній формі)
• службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (довідка з Міністерства Юстиції України)
• службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (довідка МВС України)
• учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (довідка з Єдиного реєстру підприємств)
13. Тендерна документація (копія)
14. Оголошення про проведення торгів та/або інформація про № оголошення, № та дату Вісника державних закупівель, де його розміщено. (У випадку електронних торгів: № оголошення та посилання на електронний майданчик, де розміщено оголошення)
15. Для акціонерних товариств - копія витягу з реєстру власників 10% та більше %% акцій, або відомості засвідчені печаткою юридичної особи і підписом керівника або іншою уповноваженою на це особою
16. Документи по забезпеченню (за необхідності)


Документи надаються згідно з Додатком 1 до Положення про Порядок надання гарантій під заставу депозиту».


Банк залишає за собою право на отримання додаткових документів від Принципала
Детальну інформацію про послуги, тарифи Банку можна дізнатися по мобільному телефону +38 (050) 156 87 07, за телефоном у Києві (044) 585 70 96 або в будь-якому відділенні Банку «ГЛОБУС».

З нами Ви завжди знайдете легке рішення фінансових питань!