Затвердження нового складу Правління Банку

04 грудня 2019 року відбулося засідання Наглядової ради АТ "КБ "ГЛОБУС". Наглядова рада затвердила з 05 грудня 2019 року новий склад Правління Банку у зв'язку з обранням з 05 грудня 2019 року членом Наглядової ради Сильнягіної Олени Анатоліївни та призначенням з 05 грудня 2019 року першим заступником Голови Правління Дмітрієвої Олени Михайлівни.

Новий кількісний та персональний склад Правління Банку:

Голова Правління - Мамедов Сергій Геннадійович

Члени Правління:
- Дмітрієва Олена Михайлівна – перший заступник Голови Правління
- Євчук Галина Петрівна - заступник Голови Правління
- Ліпатова Аліна Михайлівна – головний бухгалтер
- Клевайчук Сергій Володимирович - операційний директор
- Солодкий Володимир Васильович - начальник управління проектного менеджменту
- Шеффер Микола Якович - начальник управління фінансового моніторингу
- Єрмолова Олена Григорівна – директор з управління ризиками