Державна програма доступного іпотечного кредитування громадян «єОселя»

Інформація для потенційних клієнтів за Державною програмою доступного іпотечного кредитування громадян «єОселя»

Державна програма доступного іпотечного кредитування громадян «єОселя» (далі – Програма «єОселя») розроблена відповідно до:
  1. Постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 856 (зі змінами) (далі – Постанова№856) «Деякі питання забезпечення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ» (далі ПрАТ «УФЖК») доступного іпотечного кредитування громадян України»;
  2. Постанови Кабінету Міністрів України від «16» грудня 2022р. №1397 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення доступного іпотечного кредитування громадян України» (далі – Постанова№1397);
  3. Постанови Кабінету Міністрів України від «04» липня 2023р. №710 «Про внесення змін до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” доступного іпотечного кредитування громадян України» (далі – Постанова№710).


Критерії для потенційних Позичальників, які можуть скористатись кредитом за Програмою «єОселя»:


1. Фізичні особи – громадяни України,
 які мають повну цивільну дієздатність згідно з законодавством України (надалі – Позичальник). Вік Позичальника: від 18 років до 70 років (на дату повного виконання зобов’язань за кредитним договором).

У власності Позичальника та членів його сім’ї має бути менше ніж 52,5 кв. метра загальної площі житлової нерухомості для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім’ї (не враховуються об’єкти житлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій та/або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації.

2. Категорії громадян, які претендують на кредит з компенсацією процентної ставки (3% річних):

1) військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, детективи, старші детективи та особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективи та особи начальницького складу Бюро економічної безпеки, поліцейські, а також члени сімей зазначених осіб.

З метою визначення права на отримання компенсації частини процентної ставки за кредитами, виданими відповідно до цих Умов, до категорій осіб, зазначених у цьому підпункті, також включаються особи, які були звільнені із зазначених в абзаці першому цього підпункту посад чи втратили відповідний статус або звання в результаті отримання статусу особи з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок війни після отримання кредиту відповідно до цих Умов, на період такої інвалідності, та не включаються члени сімей зазначених осіб;

2) медичні працівники (фахівці та професіонали) закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності*;

3) педагогічні працівники закладів освіти державної або комунальної форми власності**;

4) наукові (науково-педагогічні) працівники закладів освіти та наукових установ державної або комунальної форми власності***;

*відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117 “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я”;

**відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”, до посад наукових працівників відповідно до статті 31 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Приналежність до зазначених посад визначається за основним місцем роботи.

3. Категорії громадян, які претендують на кредит з базовою процентною ставкою (7% річних):

  • ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
  • внутрішньо переміщені особи;
  • інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім’ї (не враховуються об’єкти житлової нерухомості, що розташовані на територіях активних бойових дій та/або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації.


4. Позичальник та повнолітні члени його сім’ї після досягнення повноліття не отримували виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення від органів державної влади або органів місцевого самоврядування відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 “Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 35, ст. 1231), Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2742; 2021 р., № 66, ст. 4189), Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 214 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1029), Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 206 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 845), а також одноразову грошову допомогу сім’ям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1253), 

Та не мають діючих договорів, укладених згідно умов Постанови, а також відповідно до:

Кредитний калькулятор
Вартість квартири, грн.
Власний внесок, грн.
Строк кредитування, років
 
сума кредиту
 
середньомісячний платіж протягом 1-го року
 
середньомісячний платіж
за кредитом
 
компенсаційна процентна ставка
 
реальна річна процентна ставка
 
загальні витрати за кредитом
 
загальна вартість кредиту
*Середньомісячна сума виплат є орієнтовною та зазначається з метою ознайомлення.
Попередження:
відповідно до Закону України “Про іпотеку” іпотекодавець зобов’язаний вживати за власні кошти всіх необхідних заходів для належного збереження переданого в іпотеку нерухомого майна, якщо інше не встановлено законом чи іпотечним договором, та негайно на вимогу банку забезпечити йому фізичний доступ до предмета іпотеки.


Попередження:
клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України, уключаючи:

повернення суми кредиту, комісій та сплати процентів за користування ним у строки та згідно з графіком платежів, передбачених у договорі про споживчий кредит (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку та кредитної лінії графік платежів може не надаватися).

дострокове повернення споживчого кредиту в повному обсязі в будь-який час та без додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням, або збільшення суми періодичних платежів на його погашення.


Попередження:
іпотека майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за договором, закінчення строку дії іпотечного договору або реалізації предмета іпотеки відповідно до Закону України “Про іпотеку” (застосовується для споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою, та споживчого кредиту на придбання житла)


Попередження:
банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.


Попередження:
дострокове повернення споживчого кредиту в повному обсязі в будь-який час та без додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням, або збільшення суми періодичних платежів на його погашення.


Попередження:
банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг.


Попередження:
у клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.Увага! Дана інформація стосується клієнтів, які отримали в ДІЇ попереднє погодження від Банка