Звернення громадян

Шановні клієнти!

Ми дотримуємось норм чинного законодавства України, небайдужі до Ваших прав та зацікавлені у вирішенні поставлених Вами питань.

В зв'язку з цим вважаємо за потрібне повідомити Вас, що з метою вдосконалення роботи Банку зі зверненнями пропонуємо викладати їх у письмовому вигляді на спеціальному бланку, який Ви зможете роздрукувати самостійно.

На цій сторінці Ви також зможете знайти корисну інформацію щодо порядку розгляду Банком звернень клієнтів.


У разі необхідності, Ви також маєте право на звернення до Національного банку України щодо вирішення порушених у зверненні питань, уключаючи випадки, якщо Банк не надав відповідь на звернення в установлений законодавством України термін для розгляду звернень або отримана відповідь Вас не задовольнила.

Порядок розгляду звернень клієнтів фінансових установ Національним Банком України оприлюднено на офіційному сайті НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

Також повідомляємо, що звернення до Банку або Національного банку не позбавляє Вас права на звернення до суду відповідно до законодавства України за захистом своїх прав та інтересів.Загальне попередження:
внесення банком будь-яких змін до укладених з клієнтом договорів здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору, якщо інше не встановлено договором або законодавством України).

Загальне попередження:
Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

Загальне попередження:
Договір про надання фінансових послуг передбачає право клієнта відмовитися від договору у порядку та на умовах, передбачених законодавством та/або договором між АТ «КБ «ГЛОБУС» та клієнтом.

Загальне попередження:
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.