Депозити


Попередження:
При відкритті банківського вкладу на умовах депозитної програми «Класичний» або «Накопичувальний», Вкладнику безкоштовно відкривається картковий рахунок на умовах тарифного плану "Депозитна карта"

Попередження:
Умовами договору банківського вкладу (депозиту) для вкладів «Класичний» або «Накопичувальний» не передбачена можливість дострокового розірвання договору

Попередження:
Внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу (депозиту) здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України

Попередження:
Якщо до дня закінчення строку зберігання коштів, Вкладник не звернувся до Банку з наміром повернути Вклад або не повідомив про це за телефоном Контакт-центру або не здійснив відміну умови автопролонгації в Мобільному додатку, то в день закінчення строку розміщення Вкладу, Вклад вважається розміщеним на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу, для депозитного Вкладу «Класичний» із додаванням діючої процентної ставки згідно програми лояльності «Бонус» для постійних клієнтів або програми лояльності “Бонус+” для пенсіонерів або «БОНУС ОНЛАЙН» та програми лояльності «АВТОЛОНГАЦІЯ», якщо така діє на день продовження строку розміщення Вкладу і діяла на момент розміщення Вкладу. Процентна ставка на продовжений строк Вкладу встановлюється з першого дня продовженого строку розміщення Вкладу. Строк Вкладу може продовжуватись неодноразово.

Якщо ж Вкладник відмінив автопролонгацію вкладу, то по завершенню терміну розміщення коштів, всі кошти разом із нарахованими процентами перераховуються на картковий рахунок Вкладника, відкритий в Банку на умовах тарифного плану "Депозитна карта"


Попередження:
Для клієнтів, що оформили депозит в мобільному додатку GlobusPlus! При відкритті банківського вкладу на умовах депозитної програми «Депозит онлайн» , Вкладнику при першому розміщенню коштів на даний тип депозиту безкоштовно відкривається поточний рахунок на умовах тарифного плану "Онлайн для виплат". Умовами договору банківського вкладу (депозиту) для вкладів не передбачена можливість дострокового розірвання договору.

Якщо до дня закінчення строку зберігання коштів, Вкладник не звернувся до Банку з наміром повернути Вклад або не повідомив про це за телефоном Контакт-центру або не здійснив відміну умови автопролонгації в Мобільному додатку, то в день закінчення строку розміщення Вкладу, Вклад вважається розміщеним на тих самих умовах та на строк такої ж тривалості, на який він був розміщений згідно з умовами Договору, за винятком умови щодо розміру процентної ставки. При продовженні строку Вкладу розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу для депозитного Вкладу «Депозит онлайн», що діє на день продовження строку розміщення Вкладу. Процентна ставка на продовжений строк Вкладу встановлюється з першого дня продовженого строку розміщення Вкладу. Строк Вкладу може продовжуватись неодноразово. При продовженні строку Вкладу "Депозит онлайн", оформлених до 02.02.2023 (включно) на строк 100 і 150 днів розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки на строк 93 дні, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку розміщення Вкладу для депозитного Вкладу «Депозит онлайн», що діє на день продовження строку розміщення Вкладу. Якщо ж Вкладник відмінив автопролонгацію вкладу, то по завершенню терміну розміщення коштів, всі кошти разом із нарахованими процентами перераховуються на поточний рахунок Вкладника, відкритий в Банку на умовах тарифного плану "Онлайн для виплат " (для депозитних вкладів оформлених з 03.02.2023 р.) або на поточний/поточний (картковий) рахунок, вказаний Клієнтом при розміщенні Вкладу.

Попередження:
При розміщенні банківського вкладу Банку забороняється вимагати від Вкладника придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім відкриття карткового рахунку на умовах тарифного плана "Депозитна карта" та/або поточного рахунку на умовах тарифного плану «Онлайн для виплат»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб