Тендерна гарантія

Тендерна гарантія в Україні від АТ "КБ "ГЛОБУС" - це відмінна можливість для українських та іноземних компаній забезпечити зобов'язання, взяті на себе як на потенційного учасника конкурсних торгів згідно з брифами, заявленими для участі у тендерах.

Користуючись нагодою повідомляємо Усіх учасників тендерних закупівель, які оформляють банківські гарантії в АТ "КБ "ГЛОБУС":

Банк підтверджує, що має кредитний рейтинг за національною рейтинговою шкалою uaAАА (Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами) та має високу ліквідність.

АТ "КБ "ГЛОБУС" відповідає наступним вимогам:

  1. Є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та не має фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо сплати зборів, штрафів, пені.
  2. Проводить діяльність на банківському ринку більше 10-ти років.
  3. До АТ "КБ "ГЛОБУС" та/або до власників істотної участі банку, та/або до пов'язаних осіб банку не було застосовано спеціальні економічні чи інші обмежувальні санкції, державними органами України, іноземними державами – членами Організації економічного співробітництва та розвитку, Сполученими Шатами Америки, країнами ЄС.
  4. АТ "КБ "ГЛОБУС" є платоспроможним та не знаходиться у стадії ліквідації.

Рейтинги Банку за посиланням

Скористатися гарантією можуть юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які приймають участь у тендерах.

Тендерна гарантія від Банку «ГЛОБУС» - це завжди:

  • Індивідуальний і продуманий підхід до кожного клієнта;
  • Конкурентні комісії за надання гарантії;
  • Мінімальний термін видачі гарантій;
  • Оформлення за спрощеною процедурою.
ПРОГРАМА «ТЕНДЕРНА ГАРАНТІЯ ПЛЮС»
 
Найменування параметра кредитного продукту Значення
Цільове призначення Гарантія пропозиції або тендерна - забезпечує платіжні вимоги сторони-організатора тендеру по відношенню до сторони, яка робить пропозицію (оферент) у разі настання гарантійного випадку
Форма надання Гарантія на паперовому носії та/або у вигляді електронного документа, з накладеними кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Банку-Гаранта і кваліфікованою електронною печаткою Банку-Гаранта із застосуванням електронної позначки часу
Вид операції Тендерна гарантія (безумовна і безвідклична)
Строк надання гарантії до 12 календарних місяців
Валюта операції Національна валюта, долари США, євро
Комісія

Комісія за надання гарантії: від 1,5% суми гарантії, але не менше  1 500,00 грн

Забезпечення

Фінансова порука власника/власників та/або директора Принципала, -- можливе оформлення застави: майнових прав на кошти, що розмішені на депозитному рахунку, та/або коштів, що розміщені на рахунку грошового покриття, та/або застави іншого рухомого або нерухомого майна

Можливість та умови пролонгації (внесення змін) Допускається
Штрафні санкції та відсотки за користування банківськими коштами

1. При настанні гарантійного випадку та виплати Банком коштів Бенефіціару, процентна ставка за користування банківськими коштами становить 35 відсотків річних;
2. На суму простроченої заборгованості (основного боргу та / або відсотків) нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення платежу

Умови дострокового припинення дії гарантії
(за ініціативою Клієнта)
Без застосування штрафних санкцій

 

Детальну інформацію про послуги, тарифи Банку можна дізнатися за телефоном +38 (095) 273 69 19
або +38 (050) 156 87 07, за телефоном у Києві (044) 392 00 00 та у будь-якому відділенні Глобус Банку